Plavby loďou Zemplínska Šírava
Plavby loďou Zemplínska Šírava
Cenník prenájmu lodí REZERVÁCIA LODE Porovnanie lodí
čln ŠTANDARD Všeobecné informácie o plavbe a lodiach Možné problémy pri plavbe, bezpečnosť
čln VIP Odporúčania pred nástupom do lode Obmedzenia, zákazy a prípadné pokuty
loď EXCLUSIVE Kto môže na loď a kto môže riadiť Ako riadiť loď - know how príručka

Lokalita Marína Yacht village


Základný popis lokality:

  • Umelá, čiastočne chránená zátoka (marína) s možnosťou pristávania aj cudzích lodí. Súčasťou je bar/kaviareň priamo nad Šíravou s pekným výhľadom na vody Zemplínskej Šíravy.


Možnosti pristávania:

  • Pred vstupom do zátoky sú umiestnené verejné sivé plastové móla určené pre pristávanie hostí. Pristávanie je relatívne bezpečné. Ak si netrúfate, mala by existovať aj obsluha, ktorá vám pomôže s pristávaním. Berte však do úvahy, že (platí všeobecne) ani obsluha nemusí loď, jej správanie a vaše predpokladané manévre správne vyhodnotiť a môže (spolu s vami a nechtiac) narobiť viac škody ako úžitku, preto ak je to možné poriadne si premyslite a prekomunikujte kde a akým spôsobom chcete pristáť.
  • Tak ako každý verejný prístavný pontón, môže byť viac preplnený, alebo naopak musíte počítať s tým, že aj neskôr môže niekto pristávať a svojim manévrom poškodiť aj vás. Je dobré mať loď pod dohľadom.
  • Spomínané pristávacie pontóny sú nechránené voči vlnám od rýchlych lodí, alebo vlnám zo Šíravy. Nevýhodou navyše je, že parkujete bokom na potencionálne vlny. Tie môžu loď nebezpečne rozkývať, používajte fendre uviazané v správnej výške. Vzhľadom na všetky okolnosti môže byť výhodnejšie loď viazať napevno (nie zas o život), t.j. tak, aby bola pevnejšie pritiahnutá k pontónu (medzi pontónom a loďou musia byť fendre tak, aby nemohli vyskočiť) a v prípade vĺn do určitej miery skákala a tlmila sa spolu s pontónom. V prípade voľného uviazania pri veľkej vlne hrozí, že loď sa bude nebezpečne obúchavať o pontón.
  • Nepoužívajte pristávacie pontóny dnu v zátoke pokiaľ tam nebudete výslovne nasmerovaní obsluhou.
    Pozor vnútorné pristávacie pontóny majú veľmi malý výtlak, to znamená, že veľmi skáču pri nastupovaní a vystupovaní. Veľmi ľahko oškrabete loď, alebo spôsobíte sebe zranenie ak nevystupujete opatrne. Nastáva nasl. situácia - pri rýchlom vyskočení, ak nepočítate s tým, že loď (keďže vyskočíte) sa rýchlo zdvihne (keďže sa jedná o plavidlo s menším výtlakom) a plavák zase naopak sa rýchlo ponorí pod vašou váhou. Pri opačnej situácii rýchleho nastupovania máme poškodenia na lodiach, keďže plavák pontónu aj s konštrukciou rýchlo vyskočí hore a buchne do lode, ktorá sa pri vašom nastupovaní ponorí. Konkrétne pri tejto konštrukcii sa stalo aj to, že konštrukcia vyskočila a zachytila sa až na boku lode (spolu s kvalitným škrabancom) a loď zostala zakliesnená pod nerezovou konštrukciou! Tomuto sa dá predísť opatrnosťou a nie rýchlym a zbrklým nastupovaním a vystupovaním. Na tieto pontóny určite nevyskakujte priamo z lode (myslí sa skok, kde doskočíte pádom na pontón, ktorý sa ešte agresívnejšie ponorí), vystupujte opatrne.
    Naopak výhodou týchto pontónov je, že sú (takmer vždy) v kľudnej vode. Máte dosť času naplánovať manéver a pomaly vojsť do parkovacieho miesta.


Nebezpečenstvá v oblasti:

  • Plavba v oblasti je relatívne bezpečná, voda je všade dosť hlboká a nebezpečné objekty sú hlboko pod vodou.
© PLAVBA.sk, Zemplínska Šírava, Hôrka - Lúč, hotline: 0948 PLAVBA (0948 752822), GPS: N48°47'39.26'' 21°58'27.04'',