Plavby loďou Zemplínska Šírava
Plavby loďou Zemplínska Šírava
Cenník prenájmu lodí REZERVÁCIA LODE Porovnanie lodí
čln ŠTANDARD Všeobecné informácie o plavbe a lodiach Možné problémy pri plavbe, bezpečnosť
čln VIP Odporúčania pred nástupom do lode Obmedzenia, zákazy a prípadné pokuty
loď EXCLUSIVE Kto môže na loď a kto môže riadiť Ako riadiť loď - know how príručka

Lokalita Nápustná zátoka - Biela hora


Základný popis lokality:

  • Zátoka bez akýchkoľvek možností pristávania. Veľmi nebezpečná pre plavbu.


Možnosti pristávania:

  • Žiadne možnosti pristávania.
  • Vzhľadom na celkovú povahu zátoky a množstvo podvodných nebezpečenstiev je zakázané aj kotvenie (kotva by sa mohla zachytiť a nebolo by ju už možné vytiahnuť).


Nebezpečenstvá v oblasti:

  • Vstup do zátoky extrémne plytký s úzkou hlbšou časťou (kanálom). Pri vybočení z úzkeho podvodného kanálu (ktorý neviete kadiaľ vedie) okamžite extrémne plytká voda.
  • Trochu hlbšia voda len približne v strede kadiaľ vedie podvodný hlbší kanál. Po bokoch veľmi plytko. Kanál smerom k nápustu (mostu) stále plytší. Už v polke zátoky nebezpečné kamene pod vodou aj v strede.
  • Pod vodou stromy a smerom k mostu obrovské balvany. Plavba extrémne riskantná s veľmi veľkou šancou na poškodenie a zapadnutie lode.
  • Tým, že sa jedná o nápustnú zátoku, tak vzhľadom na prúd vody tvorí voda obrovskú plytčinu ešte daľeko pred vstupom do zátoky. Bezpečná plavba pred vstupo do zátoky až 200m od brehu.
© PLAVBA.sk, Zemplínska Šírava, Hôrka - Lúč, hotline: 0948 PLAVBA (0948 752822), GPS: N48°47'39.26'' 21°58'27.04'',