Plavby loďou Zemplínska Šírava
Plavby loďou Zemplínska Šírava
Cenník prenájmu lodí REZERVÁCIA LODE Porovnanie lodí
čln ŠTANDARD Všeobecné informácie o plavbe a lodiach Možné problémy pri plavbe, bezpečnosť
čln VIP Odporúčania pred nástupom do lode Obmedzenia, zákazy a prípadné pokuty
loď EXCLUSIVE Kto môže na loď a kto môže riadiť Ako riadiť loď - know how príručka

Chránené vtáčie územie


Základný popis lokality:

  • Chránená oblasť so všeobecným zákazom plavby!
  • Oblasť môže (ale nemusí) byť označená valcovými bójami s červeno-bielymi pruhmi. Na severnej strane sa oblasť začína na konci strediska Paľkov, na južnej tesne za začiatkom hrádze. Pre jednoduchosť spojnica týchto bodov určuje čiaru, ktorá oddeľuje východnú chránenú časť Šíravy, do ktorej nemôžete vplávať.


Možnosti pristávania:

  • Do celej oblasti je zakázané vplávať, nie sú tam žiadne možnosti pristávania.


Nebezpečenstvá v oblasti:

  • Veľmi plytká voda, aj veľmi ďaleko od brehu.
© PLAVBA.sk, Zemplínska Šírava, Hôrka - Lúč, hotline: 0948 PLAVBA (0948 752822), GPS: N48°47'39.26'' 21°58'27.04'',