Plavby loďou Zemplínska Šírava
Plavby loďou Zemplínska Šírava
Cenník prenájmu lodí REZERVÁCIA LODE Porovnanie lodí
čln ŠTANDARD Všeobecné informácie o plavbe a lodiach Možné problémy pri plavbe, bezpečnosť
čln VIP Odporúčania pred nástupom do lode Obmedzenia, zákazy a prípadné pokuty
loď EXCLUSIVE Kto môže na loď a kto môže riadiť Ako riadiť loď - know how príručka

Zálužice


Základný popis lokality:

  • Turisticky a rekreačne nevyužívaná oblasť, oblasť prioritne využívaná rybármi.


Možnosti pristávania:

  • V lokalite nie je verejný pontón.


Nebezpečenstvá v oblasti:

  • Veľmi plytká voda, aj veľmi ďaleko od brehu.
  • Celé pobrežie obľúbené u rybárov. Môže byť množstvo rybárskych bójok aj ďalej od brehu. Nutné držať sa ďalej od brehu.
  • Odporúčame sa neplaviť v oblasti hrádze a výpustného objektu. V prípade poruchy motora hrozia vážne škody.
© PLAVBA.sk, Zemplínska Šírava, Hôrka - Lúč, hotline: 0948 PLAVBA (0948 752822), GPS: N48°47'39.26'' 21°58'27.04'',