Plavby loďou Zemplínska Šírava
Plavby loďou Zemplínska Šírava
Cenník prenájmu lodí REZERVÁCIA LODE Porovnanie lodí
čln ŠTANDARD Všeobecné informácie o plavbe a lodiach Možné problémy pri plavbe, bezpečnosť
čln VIP Odporúčania pred nástupom do lode Obmedzenia, zákazy a prípadné pokuty
loď EXCLUSIVE Kto môže na loď a kto môže riadiť Ako riadiť loď - know how príručka

Pristávanie u lodí Exclusive požičaných na celý deň, alebo deň a noc

Platí len pre lode Exclusive prenajaté na celý deň, alebo celý deň a noc. Akékoľvek iné lode majú pristávanie zakázané.
Odporúčame si prečítať nižšie uvedené odporúčania a pri plavbe zohľadniť možné riziká.


Kde môžem pristáť:

 • Pre lode Exclusive prenajaté na celý deň, alebo deň a noc je povolené pristávať na verejných pontónoch, mólach a pod.
 • Pristávanie priamo na brehu a vyťahovanie lode na breh je ZAKÁZANÉ!, tým pádom je zakázané aj pristávanie na ostrovoch.
 • Verejné pontóny sa nachádzajú v lokalite Hôrka - Lúč (prístav PLAVBA.sk), Marína Yacht village (medzi Hôrkou a Medveďou horou), v lokalite Medvedia hora (mólo penziónu Anima), v lokalite Eurobus (pontón hotelu Eurobus) a v lokalite Kamenec - Kaluža (pontón hotelu Glamour). Všetky ostatné móla a pontóny sú súkromné a teda je zakázané na nich pristávať.
 • Pokiaľ chcete pristáť v inej lokalite, kde nie je verejné mólo, jediná možnosť je loď nechať na kotve a na breh doplávať.

Ako pristávať


Ak je to možné vždy pristávajte pomaly:

 • Jednak máte čas do poslednej chvíle kontrolovať správanie lode a manévre, jednak si sami nevytvárate vlny, ktoré vás tesne po pristáti dobehnú a loď rozkývu s možnosťou nárazu o iné objekty (mólo, lode).
 • Ak sa pristávací manéver nevydarí, náraz o mólo nebude tak prudký a budete schopní ho eliminovať chytením sa, alebo odrazením sa rukami od móla.
 • Brzdná dráha lode je pri pomalej plavbe oveľa kratšia a navyše tá závisí od smeru vetra, stálych, ale aj nečakaných vĺn od iných lodí a pod. Pri pomalej plavbe eliminujete riziká z toho vyplývajúce.
 • Keďže sa pred pristávaním pohybujete v plytkej vode, môže dôjsť k nečakanému nárazu o podvodný objekt (napr. veľký kameň). Pri pomalom pristávaní budú škody menšie.
 • Ak sa pred pristávaním pohybujete vo veľmi plytkej vode, hrozí, že do motora môžete naťahať piesok z dna, alebo vodné rastliny. To upcháva chladenie motora a to môže spôsobiť jeho rýchle zničenie. Pri pomalej plavbe a teda menších otáčkach motora je toto riziko nižšie ako pri väčších otáčkach motora.
 • Pravú ruku majte ak je to možné na radiacej páke a v prípade niečoho nečakaného okamžite zaraďte neutrál, môžete tak predísť väčším škodám.
 • Ak sa vám zdá, že loď ide aj pri najpomalšej rýchlosti veľmi rýchlo, na chvíľu zaraďte neutrál, sledujte správanie lode a potom na chvíľu zaraďte rýchlosť. Nezaradujte, alebo nepreradzujte v krátkych intervaloch, za účelom spomalenia, zničíte motor a spojku. Nespomaľujte (nebrzdite) striedavým zaradzovaním do spiatočky, zničíte motor a spojku! Preradzovanie do neutrálu si naplánujte tak, aby ste v čase, keď je páka v neutrále nemuseli bočiť. Vyradzujte teda ideálne na úseku, kde chcete ísť rovno. Pri točení volantom totiž loď s pákou v neutráli bočí veľmi lenivo, ale po opätovnom preradení páky do VPRED, alebo VZAD môže zase loď prudko zmeniť svoj smer (ak je volant veľmi vychýlený).

Pristávanie si naplánujte a skoordinujte s posádkou:

 • Pred pristánim si overte, či je dané mólo (pontón) verejne prístupné, či nie je súkromné, alebo vyhradené napr. pre pristávanie veľkej vyhliadkovej lode.
 • Ak je to možné, použite priame (kolmé k brehu) trasy k mólam. Sú zväčša bezpečné. Prichádzanie k mólam po plytkej vode z niektorej strany môže byť spojené v niektorých prípadoch s prechodom plytčiny, alebo narazením do kameňa.
 • Na rozdiel od auta nepristáva len vodič, ale posádka aktívne pomáha (na základe dohodnutého plánu a príslušných príkazov vodiča). Hlavne tým, že sa v správnej chvíli zachytí rukami o mólo (nie tak, že si ich ulomí) a loď pribrzdí, alebo odtlačí aby sa neoškrabala a pod.
 • Ak je to možné, miesto pristánia si najprv poriadne obzrite. Naplánujte si spôsob pristávania, poučte posádku ako chcete pristáť, z ktorej strany a čo má robiť, ak by manéver nevyšiel podľa plánu.
 • Ak je to možné rozostavte posádku na miesta, kde budú potrební pri pristávaní a poučte ich, aby pokiaľ to nie je nutné spolucestujúci nemenili pozície v lodi. Tým, že počas pristávania niekto behá z boku na bok, vstáva (kýva, šaškuje) sa mení dráha a správanie lode, prípadne sa znemožňuje výhľad kapitánovi.
 • Preskúmajte objekt, ku ktorému pristávate. Hlavne ostré kovové časti na počkanie znehodnotia loď. Podobne ako auto, ani loď nechcete oškrabať. Ak môžete pristáť na rôznych stranách móla premyslite si, ktorá strana je v danej situácii lepšia. Ak fúka bočný vietor je lepšia strana, kde vás bude odťahovať od móla. Pristátie bude ťažšie, ale kotvenie bezpečnejšie (nebude vás neustále tlačiť na mólo).
 • Premyslite si spôsob uviazania tak, aby sa loď nepoškodila aj keď okolo prejde rýchla loď a urobí veľkú vlnu.
 • Pripravte si priväzovacie laná ešte pred pristávaním, avšak pozor aby neboli uložené tak, že skĺznu do vody a namotajú sa na vrtuľu. Ak je to možné poverte konkrétnu osobu, ktorá bude mať na starosti tesne po pristáti loď lanami upevniť a zároveň zabezpečiť, aby loď nebuchla, alebo neoškrabala sa o mólo - väčšinou dotyčný vyskakuje hneď z lode, ale závisí to od situácie.
 • Vyhoďte fendre z lode ak nie sú vyhodené a prípadne ich previažte na správnu stranu a do správnej predpokladanej výšky, kde čakáte, že loď bude narážať o mólo a pod.

Pristávanie vo väčších vlnách a vetre:

 • Zohľadnite vplyv vetra a vĺn.
 • Pri pristávaní po vetre (v smere vetra) je loď ťažko riaditeľná a príliš rýchla. Manéver sa nemusí podariť.
 • Pristávanie vo vlnách neodporúčame. Najľahšie sa pristáva v bezvetrí, alebo priamo proti vetru. Pri veľmi veľkých vlnách je často bezpečnejšie zostať (a vydržať) na vode. Priviazanie o pontón so zbesilo poskakujúcou loďou je veľmi nebezpečné pre loď aj posádku. Je lepšie s loďou buď jazdiť, alebo hodiť kotvu ďalej od brehu a sledovať, či vás neťahá na breh. Ak fúka vietor smerom na breh, znamená to, že čím pôjdete ďalej od tohto brehu, tým budú vlny menšie. Naopak ak fúka od brehu, vlny sa budú zväčšovať čím viac sa od brehu vzdialite.
 • Nasimulujte si pristávací manéver. Pokiaľ fúka vietor, alebo sú väčšie vlny odporúčame skúšobne zaradiť rýchlosť, ktorou plánujete pristávať a zvoliť príslušný smer a sledovať ako sa loď správa (či nemení smer, či ju máte pod kontrolou, či ju netlačí na niektorú stranu).
  Ľudia pri silnejšom vetre, alebo vlnách často podvedome príliš pridávajú plyn, avšak nie vždy to je potrebné. S väčším plynom je situácia stresujúcejšia a viac adrenalínová a nebezpečná.
  Vyskúšajte si tiež zastavenie z tejto rýchlosti v danom smere tak, ako by ste zastali pri móle a sledujte, čo to s loďou robí. Či nepokračuje veľmi rýchlo ďalej, či ju nestáča, alebo neodnáša na nejakú stranu. S veľkou pravdepodobnosťou pri reálnom pristávaní totiž budete bojovať s identickými problémami.
 • Ak už je loď priviazaná k mólu, ale vlny sa nebezpečne zväčšujú (okrem prístavu Plavba.sk), je nutné odísť od móla. V určitej chvíli bude loď skákať tak, že žiadne priviazanie nezabráni veľkému poškodeniu lode.

Ďalšie odporúčania:

 • Na rozdiel od auta loď nikdy nestojí pevne na svojom mieste. Počítajte s tým, že aj po pristání, prikotvení, sa môže hýbať a sama seba (alebo iné lode) poškodiť šúchaním sa napr. o železné mólo a pod. Oprava škrabancov a rýh je veľmi časovo a finančne náročná. Pokiaľ loď poškodí iné lode, alebo objekty, ste za to zodpovední a môže vás to stáť nemalé peniaze.
 • Počítajte s tým, že pri pristávaní idete do plytšej vody, sledujte sonar a nezľaknite sa keď sa spustí zvukový alarm plytšej vody.
 • Hneď ako pristanete (prioritne v malej vode) vypínajte motor (plytká voda, možnosť naťania nečistôt do motora a jeho upchatia).
 • Ak je to potrebné pomôžte si pádlom, snažte sa zabezpečiť aby sa loď nedotkla móla a nepoškodila.
 • Počítajte s tým, že loď dobre manévruje len pri zaradenom stupni. Pri zaradenom neutráli, alebo vypnutom motore je manévrovanie veľmi obmedzené (loď veľmi slabo točí do zákruty).
 • Sledujte iné lode v okolí. Nechystá sa niektorá tiež pristávať? Nechystá sa niekto odísť od móla? Nejde blízko loď, ktorá by mohla vytvoriť vlnu, ktorá vám pristátie skomplikuje? Nejde blízko loď, ktorá by vám mohla skrížiť cestu?
 • Pri vystupovaní z lode sa loď nahne na stranu vystupujúceho a pokiaľ ten nevystúpi jemne, loď okamžite (z dôvodu výtlaku) na tej strane vyskočí. Preto vystupujte pomaly, opatrne a po jednom, aby nedošlo k nečakaným rozkývaniam, ktoré vyplašia posádku a oškrabú loď o mólo. Problém, ktorý často vznikne, že loď sa pri vystupovaní zatlačí pod konštrukciu móla a po výstupe vyskočí a zdola narazí o konštrukciu. To sa neobíde bez škrabancov, alebo až väčších rýh. Pozor na to. Najhoršie situácie vznikajú pri vystupovaní ťažších ľudí, alebo ak sa všetci naraz nahrnú na jednu stranu.
 • Pri odchádzaní od móla ak je to možné vycúvajte (otočením volantu tak, aby ste točili od móla). Ak odchádzate predkom extrémny pozor na to, že u lode zatáča zadok lode. Ak otočíte volantom ako na aute (smerom preč od móla), tak loď neodíde ako auto (najprv preč predok, potom zadok), ale v skutočnosti sa zadok začne tlačiť (a škrabať) ešte viac na mólo (zadok sa snaží zatočiť, ale nemá kde, lebo sa tlačí na mólo). Pre laika najjednoduchšie je odtlačiť celú loď od móla a odísť rovno.

Pristávanie v prístave PLAVBA.sk:

 • Riaďte sa našimi inštrukciami. Pristávanie je jednoduché a prístav je vybavený tak, aby sa predišlo škodám aj ak by vám pristávací manéver nevyšiel.
 • Ak je to z našej strany v danej chvíli možné, alebo ak nás o to špeciálne požiadate pri preberaní lode, tak vám s pristávaním aktívne pomôžeme - chytíme vás a pod.


© PLAVBA.sk, Zemplínska Šírava, Hôrka - Lúč, hotline: 0948 PLAVBA (0948 752822), GPS: N48°47'39.26'' 21°58'27.04'',