Plavby loďou Zemplínska Šírava
Plavby loďou Zemplínska Šírava
Cenník prenájmu lodí REZERVÁCIA LODE Porovnanie lodí
čln ŠTANDARD Všeobecné informácie o plavbe a lodiach Možné problémy pri plavbe, bezpečnosť
čln VIP Odporúčania pred nástupom do lode Obmedzenia, zákazy a prípadné pokuty
loď EXCLUSIVE Kto môže na loď a kto môže riadiť Ako riadiť loď - know how príručka

Riadenie lode

Regulácia rýchlosti a ovládanie smeru vpred/vzad

 • Loď má jednoduché ovládanie rýchlosti a smeru jazdy (vpred, vzad) vo forme jednej páky.
  • V strednej polohe je páka v polohe NEUTRÁL. Motor hučí, ale loď stojí a vrtuľa sa netočí.
  • Zatlačením páky smerom dopredu sa zaradí rýchlosť a loď sa pohne jemne vpred. Ďalším tlačením na páku v tomto smere loď stále viac a viac pridáva plyn a rýchlosť smerom vpred sa zväčšuje.
  • Zatlačením páky smerom dozadu sa zaradí rýchlosť a loď sa pohne jemne vzad. Ďalším tlačením na páku v tomto smere loď stále viac a viac pridáva plyn a rýchlosť smerom vzad sa zväčšuje.
  • Čím viac sa poloha páky priblíži k strednej polohe - neutrál, tým ide loď pomalšie.
  • Lode všeobecne nemajú prevodovku s viacerými stupňami, ktoré je potrebné preradzovať ako na aute. Sú len tri polohy, VPRED, NEUTRÁL, VZAD.
  • Pokiaľ z motoru vychádzajú klepotavé zvuky znamená to, že páku treba vychýliť viac - že nie je ani v polohe neutrál ani v polohe vpred, vzad - dochádza k rýchlemu ničeniu spojky motora a opotrebovávaniu dolnej časti motora!
 • Jazda na plný plyn je neefektívna v tom zmysle, že loď vyvinie max. rýchlosť za cenu veľmi veľkého hluku. Jemné ubratie plynu nezníži veľmi rýchlosť lode, ale dosť zníži hluk.
 • Ak sa vám zdá (hlavne pri pristávaní), že loď ide aj pri najpomalšej rýchlosti veľmi rýchlo, na chvíľu zaraďte neutrál, sledujte správanie lode a potom na chvíľu zaraďte rýchlosť. Nezaradujte, alebo nepreradzujte v krátkych intervaloch, za účelom spomalenia, alebo krátkeho zrýchlenia, zničíte motor. Nespomaľujte (nebrzdite) striedavým zaradzovaním do spiatočky, zničíte motor!
 • Nepokúšajte sa loď zrýchliť nad jej maximálnu rýchlosť aktivovaním sytiču na motore. Na rozdiel od starých aút, kde sytič pridal viac benzínu a došlo k zvýšeniu výkonu, tu sytič uberá vzduch. Krátkodobo (pri štarte) to teda pomôže, ale pri najvyššej rýchlosti motor za zopár sekúnd udusíte a zdochne. Len ho zbytočne trápite.

Ovládanie smeru vpravo-vľavo

 • Loď má jednoduché ovládanie smeru formou volantu ako v aute.
 • Loď reaguje na točenie volantom a teda mení smer len ak je zaradená páka v polohe VPRED, alebo VZAD. Ak je zaradený neutrál, loď reaguje na zmenu smeru veľmi málo, alebo pri určitých podmienkach vôbec! Ak teda predpokladáte manévre, kde je potrebné meniť smer (napr. pristávanie), je potrebné ich robiť pri malom zaradenom plyne a rýchlosti. Preradenie páky do polohy NEUTRÁL vám riadenie lode môže skomplikovať. Dôvod: loď musí byť do príslušného smeru tlačená prúdom vody od lodnej skrutky, kormidlo lode je provizórne a veľmi málo efektívne.
 • Loď zatáča úplne iným spôsobom ako auto, keďže sa točí zadkom (ako vysokozdvižný vozík, alebo kombajn) a nie predkom.
  • Pri plavbe na šírej vodnej ploche si to takmer neuvedomíte. Veľké následky to však má pri manévrovaní v malých obmedzených plochách pri pristávaní a pod.
  • Prvým efektom je, že väčšina ľudí tvrdí, že loď reaguje na zmenu smeru volantom oneskorene. To vôbec nie je pravda. Avšak tým, že loď točí zadkom a nie predkom ako u auta, pokiaľ si vodič uvedomí zmenu smeru na predku, zadok už je jemne vytočený. Následkom je, že niektorí ľudia nie sú schopní ísť pri pomalej plavbe rovno - príliš aktívne točia volantom (v domnení, že nezaberá), pričom zadkom točia sprava doľava v krátkych intervaloch tak, že výsledná dráha je vlnovkovitá.
  • Ďalší efekt možno pozorovať pri odchádzaní z móla, alebo pri pristávaní na mólo. Ak otočíte pri odchádzaní od móla smerom vpred volantom ako na aute (smerom preč od móla), tak loď neodíde ako auto (najprv preč predok, potom zadok), ale v skutočnosti sa zadok začne tlačiť (a škrabať) ešte viac na mólo (zadok sa snaží zatočiť, ale nemá kde, lebo sa tlačí na mólo). Loď sa škrabe a ničí šúchaním o mólo. Laik keďže nechápe prečo sa loď neotáča točí volantom ešte viac. Zadok lode sa ešte agresívnejšie tlačí na mólo. Keďže loď nezatáča predkom, predok nijako nemení svoju polohu a "kapitán" nechápe. Následky môžu byť veľmi nákladné. Pre laika najjednoduchšie je odtlačiť celú loď od móla a odísť rovno. Najefektívnejšie (ak je to možné) je od móla vycúvať (platí pre loď Exclusive). Zadok sa pekne odtiahne od móla a potiahne za sebou aj predok lode.
  • Tieto fakty nie sú veľmi podstatné pre tých, ktorí si prenajmú loď Štandard, alebo VIP, nakoľko s odchodom od móla, ako aj s pristávaním im aktívne pomáhame, takže to zvládne každý. Navyše náš prístav je prispôsobený laikom a tak sú bočné hrany pontónov mäkké a loď nepoškodia. Dôležité sú však pre tých, ktorí si požičali loď Exclusive na celý deň, alebo celý deň a noc a pristávajú na iných mólach a pontónoch.
  • pozn. Toto je najrýchlejší spôsob ako spoznať pravého kapitána s praxou. 90% ľudí vlastniacich lode a pyšných na to, že sú kapitáni majúci preukaz na riadenie lode, riadi loď ako auto a teda aj s príslušnými následkami...

Rozloženie posádky a vplyv na plavbu

 • Je žiadúce ak je posádka rozložená tak, že čln nie je príliš naklonený na niektorú stranu. Zhoršujete to riadenie lode a zmenšujete to rýchlosť.
 • Ak je veľká časť posádky (váhy) v prednej časti lode:
  • Väčšinou to zvýši rýchlosť lode. Dôvod je ten, že sa do vody viac zatlačí ostrý predok lode, ktorý vodu rozráža a predĺži sa vodoryska (lode, čo zvyšuje max. možnú teoretickú rýchlosť lode).
  • V prípade plavby vo vlnách to však spôsobí nepríjemnejšiu plavbu, viac vody, ktorá bude striekať do lode, na posádku a zatápať predok lode (matrace nasiaknu vodou a pod.)
  • Riadenie lode je pri rovnomerne rozloženej posádke presnejšie, loď lepšie drží smer.
  • Samozrejme nie je cieľom, aby loď bola vpredu nadmerne preťažená. Ak je však vďaka posádke vodorovne, je rýchlejšia, ako keď je predok lode príliš hore.
 • Ak je veľká časť posádky (váhy) v zadnej časti lode:
  • Efekt je presne opačný. T.j loď je viac brzdená, rýchlosť je menšia, riadenie nie je až tak presné (loď tancuje na zadku, laik si však rozdiel nemusí všimnnúť). Loď však oveľa lepšie prechádza cez vlny - voda nešpliecha do člnu.
  • Pri vlnách (nie obrovských) sa teda posádka podvedome stiahne smerom dozadu (aby na nich menej špliechala voda, čím sa predok lode viac zdvihne voči vode a voda špliecha ešte menej, čo je v tomto prípade žiadúci stav).
 • Hlavne pri pristávacích manévroch, kde je potrebné presne riadiť loď, má posádka tendenciu chystať sa na výstup. Behá po lodi, premiestňuje sa, balí a premiestňuje veci. Výsledok sú rýchle zmeny ťažiska lode, ktoré menia smer lode. Kapitán musí smer okamžite korigovať a keďže si ako laik neuvedomuje, že nestabilný smer spôsobuje posádka, má ťažkosti s riadením lode, ktorá sa z jeho pohľadu správa nepredvídateľne, čo sa týka udržania smeru. Navyše je tu sťažený výhľad kapitána, keďže niektorí v posádke radi tesne pred pristátim stoja (najlepšie rovno pred kapitánom), ako keby chceli už už vyskočiť z člnu.
  Ak kapitán nezvládne pristávací manéver, je to často preto, že nepoučil posádku, že posádka má sedieť a nehýbať sa!

Štartovanie lode - lode Štandard a VIP

 • Lode Štandard a VIP vám naštartujeme pri odchode z prístavu. Ak potrebujete zastať, preraďte motor do neutrálu.
 • Pokiaľ motor zdochol sám, bez vonkajšej príčiny, môžete vyskúšať štartovanie, ale pravdepodobne sa jedná o nejakú formu poruchy, volajte na servisnú a záchrannú hotline (číslo pod volantom).
 • Ak ste motor vypli (vytiahnutím poistky), pred naštartovaním ju musíte samozrejme zasunúť na to isté miesto. Bez toho nenaštartujete.
 • Štartovať môžete len ak je páka rýchlosti preradená v polohe NEUTRÁL. Inak hrozí poškodenie motoru.
 • Štartuje sa zatiahnutím za štartovaciu šnúru. Ak sa nepodarí naštartovať ani na 3-tí pokus, môžete skúsiť vytiahnuť sytič (vyťahovacie tlačítko veďla poistky) a skúsiť naštartovať tak. Ak motor naštartuje, po chvíli musíte sytič zasunúť späť. Ak nenaštartuje je nutné telefonicky sa poradiť, prípadne vám prídeme pomôcť. Ak sa zbesilo pokúšate x krát naštartovať a ono to proste nejde, vzdajte to. Ak motor nenaštartuje na cca 5ty pokus, ďalšie vaše pokusy sú zbytočné. Volajte na servisnú a záchrannú hotline (číslo pod volantom).
 • Pokiaľ ste motor vypli a chcete ho naštartovať hneď (prešlo max. 5 minút), musí naštartovať bez sytiču, sytič nepoužívajte.
 • Pokiaľ bol motor vypnutý dlhší čas, je pravdepodobné, že bez sytiču ho nenaštartujete. Je však tiež pravdepodobné, že ho nenaštartujete vôbec - preto odporúčame, nevypínajte motor!

Štartovanie lode - lode Exclusive

 • Lode Exclusive majú elektrický štart kľúčom (podobne ako v aute). Štartuje sa otočením kľúča do polohy 2 (po smere hodinových ručičiek).
 • Ak motor neštartuje (prvý štart po dlhšom odstavení), skúste ďalší štart so sytičom. Sytič je aktivovaný, keď kľúč tlačíte (v smere ako keby ste ho chceli viac zatlačiť do zámku.) Skúste štartovať s takto zatlačeným kľúčom. Aj po naštartovaní chvíľu držte kľúč zatlačený, čím aktivujte sytič. Väčšinou stačí na 5 až 10 sekúnd. Keď kľúč pustíte a motor má tendenciu zdochnúť na chvíľu ho ešte zatlačte.
 • Po cca 15 sekundách od prvého pokusu o štart sa automaticky zapne GPS a sonar.
 • Môže trvať až 3 minúty, kým je motor zohriaty tak, že je schopný plavby. Ak sa motor nezohreje, môže sa stať, že hneď po zaradení vpred motor zdochne. V tom prípade rýchlo preraďte páku do neutrálu a pokúste sa zas naštartovať.

Problémy so štartovaním pri lodi Exclusive

 • Ak počutete ako sa motor pri štartovaní točí, ale nenaštartuje je potrebné aktivovať sytič. Vid. vyššie popis štartovania.
 • Ak sa pri otočení kľúča nedeje nič:
  • Skontrolujte, či je páka plynu preradená v polohe neutrál. V inej polohe motor neštartuje.
  • Skontrolujte, či je vytrhávacia poistka (červené lanko) zasunutá v bezpečnostnom spínači.
  • Pozrite voltmeter, či neukazuje príliš nízke hodnoty (menej ako 11v) a v tomto prípade nás kontaktujte.

Vypnutie motoru - lode Štandard a VIP

 • Motor je možné vypnúť dlhým zatlačením na tlačidlo, pod ktorým je umiestnená vytrhávacia poistka (červená šnúrka).
 • Motor je tiež možné vypnúť vytrhnutím vytrhávacej poistky (červená šnúrka). Pred štartom však bude nutné dať ju späť.
 • Neodporúčame motor vypínať u lodí Štandard a VIP. Naštartovanie motoru po vypnutí môže byť obtiažnejšie a nemôžeme tu poskytnúť podrobný návod, keďže je príliš veľa parametrov ako na to a pri akej situácii.

Vypnutie motoru - lode Exclusive

 • Motor vypnete otočením kľúča ako v aute - proti smeru hodinových ručičiek. Do polohy 0.
 • Okamžite po vypnutí motoru sa vypne rádio. Ak ho chcete opätovne zapnúť, stačí len otočiť kľúč do polohy 1 (zapínanie chvíľu trvá).
 • Po cca 90 sekundách od vypnutia motoru sa automaticky vypne GPS a sonar. Pokiaľ tomu chcete zabrániť (chcete ho ďalej používať), prepnite kľúč do polohy 1. Ak ste prepli kľúč do polohy 1 preto, aby ďalej fungovalo rádio, ale GPS a sonar sú zbytočné, vypnite ho tlačidlom priamo na prístroji (vpravo hore vedľa obrazovky).


© PLAVBA.sk, Zemplínska Šírava, Hôrka - Lúč, hotline: 0948 PLAVBA (0948 752822), GPS: N48°47'39.26'' 21°58'27.04'',