Plavby loďou Zemplínska Šírava
Plavby loďou Zemplínska Šírava

Spoluplavba s PLAVBA.sk

24 JÚN
2023
Spoločná pohodová spoluplavba, čo najväčšieho počtu lodí
po Zemplínskej Šírave ako súčasť oficiálneho otvorenia letnej sezóny.
Pridať sa môžete aj vy!

KEDY A KDE

24.6.2023, Zemplínska Šírava, stredisko Hôrka-Lúč. o 13:30 zhromaždenie lodí na vode v lokalite pred prístavom PLAVBA.sk, pred prístavom vyhliadkovej lode a pred jachtárskym prístavom na Hôrke. Pre podrobnejší popis lokality si pozrite mapu nižšie.
  

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ

Môže sa zúčastniť akékoľvek plavidlo s akoukoľvek posádkou, ktoré je schopné ísť rýchlosťou cca 7kmh. Ak máte vlastnú loď, v dostatočnom predstihu si ju vložte do vody (napr. v jachtárskom prístave na Hôrke).
Ak nemáte loď, nižšie sú možnosti, ako sa akcie zúčastniť.


ČO SI UŽIJETE

Hlavným cieľom akcie je plavba s množstvom iných lodí a z toho vyplývajúca atmosféra. Spolu so správnym oblečením si tak užijete pravú morskú atmosféru v spoločnosti ďalších námorníkov. Počas celej sezóny už toto nezažijete nikdy.
V poslednom ročníku sa takto spoluplavilo 36 lodí.
PODROBNEJŠÍ PLÁN AKCIE

Vyrážame o 13:30 z Hôrky (prístav Plavba.sk, jachtársky prístav), smerom Medvedia hora, okolo Eurobusu, smer hotel Glamour (pozrite si mapu nižšie). V prípade tropického počasia krátka prestávka pred Glamourom spojená s možným kúpaním.
Popri pobreží sa vraciame späť do jachtárskeho prístavu na Hôrke.
Tým končí hlavná časť akcie. Predpokladaný čas návratu do 15:00.
Ďalej akcia pokračuje voľným programom na uviazaných lodiach (vlastné pohostenie, debaty, zoznamovanie) a na brehu, kde bude malý stánok s tekutým občerstvením.
Kto má záujem, môže nadviazať nové priateľstvá, či kontakty s jachtárskou komunitou, či inými vlastníkmi lodí.
Akcia pokračuje až do samovoľného rozpadu :)
Všetky pontóny sú vyhradené na parkovanie lodí zúčastňujúcich sa tejto akcie.
Prvé pristávajú najväčšie lode a menšie sa buď vyviažu o voľné miesta na pontónoch, alebo sa bočne vyviažu o iné väčšie lode. V prípade nedostatku miesta je možné vyviazanie aj na bójky a na breh vás donesie iná loď.


ORGANIZÁCIA A ORGANIZÁTOR AKCIE

Akciu organizuje PLAVBA.sk v úzkej spolupráci s "Bufet Prístav - prevádzkovateľ vyhliadkovej lode", s "Yacht club Michalovce" a s "Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu Michalovce".
Vzhľadom na jednoduchý program akcie sa očakáva určitá forma samostatnosti. Pokiaľ však budú pred plavbou nejaké nejasnosti, otázky, či budete potrebovať nejakú pomoc, informujte sa na našej hotline 0948752822. Taktiež počas plavby volajte na toto tel. číslo, alebo na nás zakývte. Budeme na jednej z našich oranžových lodí s veľkou rozlišovacou vlajkou PLAVBA.sk.


ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ:

 • Plavba je na vlastnú zodpovednosť. Organizátor môže na základe počasia akciu zrušiť, alebo neodporučiť spoluplavbu menším plavidlám. Rozhodnutie zúčastniť sa je však len na vás a na vašu zodpovednosť.
 • Môže sa zúčastniť akékoľvek plavidlo a môže sa pripojiť/odpojiť kdekoľvek po ceste, pokiaľ po celú cestu bude dodržiavať spoločnú rýchlosť cca 7km/h. Žiadna plavba v sklze, okrem nutných prípadov, žiadne väčšie vlny.
 • Striktný je odchod, rýchlosť plavby cca 7kmh prispôsobená ostatným a trasa. Každý sa môže na chvíľu stať vedúcou loďou a každý môže v rámci svojich možností svojou troškou prispieť k vylepšeniu, alebo obohateniu programu. Cieľ je užiť si na vode v spoločnosti tých, ktorým voda imponuje.
 • Prosíme, ak je to možné o aspoň náznak námornického oblečenia. Čiapky, pásiky potešia. Pirátska tématika a oblečenie sú tiež vítané. Výzdoba lodí neobmedzená.
 • Kto má trúbu, vyleštiť a pripraviť! Kto má nejaké nafukovacie vodné hračky, môže zobrať, ťahať za sebou...
 • Každý môže prispieť svojou troškou k obohateniu záverečnej časti pripravením nejakých dobrôt (pevných, či tekutých), o ktoré sa podelí, alebo pobartruje s inými loďami.
 • Ak sa chcete na konci vyviazať pri pontónoch, či iných lodiach, nezabudnite si zobrať fendre a dostatok lán!

VSTUPNÉ A POPLATKY:

 • Za účasť sa neplatia žiadne poplatky. Ak však investujete do niečoho na pohostenie ostatných, jedenie, pitie, alebo do inej malej drobnosti, darčeku a pod. a rozhodnete sa s tým podeliť s inými jachtármi, prispeje to k ešte lepšej atmosfére tejto akcie. Každý tak svojou troškou prispeje... - nie je to samozrejme povinnosť a nevyžaduje sa to...
 • V stánku na brehu bude pre účastníkov Kofola a Pivo zadarmo - v rozumnom množstve - platí pre vlastníkov lodí a ich posádky - netýka sa teda napr. ľudí, ktorí šli vyhliadkovou loďou.

NEMÁM LOĎ - CHCEM SA ZÚČASTNIŤ:

 • PLAVBA.sk má na túto akciu vyhradených 6 plavidiel, ktoré vám prenajme za štandardnú 2h cenu. Je plus, ak ste už na našich lodiach boli. Je nutné však prísť a dohodnúť rezerváciu osobne na PLAVBA.sk (máme otvorené cez víkendy) a zložiť zálohu v hodnote 100% ceny. Zálohu vám vrátime v prípade zlého počasia a zrušenia akcie.
 • Vyhliadková loď sa zúčastní tejto plavby a zoberie vás na palubu za 8Eur/dospelý, 4 Eur/dieťa, pokiaľ si loď zarezervujete na tento termín telefonicky na 0918409128. Neváhajte, lebo počet miest je samozrejme obmedzený.
 • Je možné sa skontaktovať s jachtármi a spýtať sa za akú protislužbu sú ochotní vás zobrať na palubu svojej plachetnice, alebo dohodnúť sa s inými vlastníkmi lodí, ktorí sa plavby zúčastnia.
 • Pokiaľ nemáte žiadne plavidlo môžete nás stále povzbudiť z brehu a užiť si aspoň tento jedinečný pohľad.Pokiaľ je niečo nejasné, viac informácií môžete získať na t.č. 0948 752822, alebo na info@plavba.sk
© PLAVBA.sk, Zemplínska Šírava, Hôrka - Lúč, hotline: 0948 PLAVBA (0948 752822), GPS: N48°47'39.26'' 21°58'27.04'',