Plavby loďou Zemplínska Šírava
Plavby loďou Zemplínska Šírava
Cenník prenájmu lodí REZERVÁCIA LODE Porovnanie lodí
čln ŠTANDARD Všeobecné informácie o plavbe a lodiach Možné problémy pri plavbe, bezpečnosť
čln VIP Odporúčania pred nástupom do lode Obmedzenia, zákazy a prípadné pokuty
loď EXCLUSIVE Kto môže na loď a kto môže riadiť Ako riadiť loď - know how príručka

Obmedzenia, zákazy a pokuty platné pre všetky lode

Všetky nasledujúce obmedzenia a zákazy umožňujú zvýšiť životnosť lodí - a teda znížiť cenu, za ktorú ich vám požičiavame. Dodržiavanie pravidiel zároveň radikálne obmedzuje možnosti nehôd na lodiach, ktoré by mohli skončiť úrazom, alebo dlhodobými zdravotnými následkami. Jedná sa tu teda prioritne o bezpečnosť posádky. Z tohto dôvodu a na základe mnohoročných skúseností sme teda v týchto obmedzeniach sktriktní!

Prísny zákaz - pokuta 200 Eur a okamžité zabavenie člnu:

 • Zákaz pristávať kdekoľvek inde ako v prístave PLAVBA.sk
  S loďou sa môžete voziť, môžete kľudne zastať na vode, kúpať sa a pod., len nesmiete pristávať, hrozí riziko nehody.
  Pristávaním sa myslí nie len pristávanie na brehu, ale aj na ostrovčekoch, alebo akýchkoľvek pontónoch, mólach a pod.
  Toto je najdôležitejší zákaz vďaka ktorému dokážeme predísť zničeniu lode, alebo škodám na zdraví.
  Riadenie našich lodí je úplne jednoduché a bezpečné práve vďaka tomuto pravidlu.
  Samotné pristávanie, plavba v plytkej vode blízko pri brehu a pod. už však vyžaduje prax a skúsenosti (aj keď to tak laik nevidí). Laik dokáže bez problémov a nechtiac spôsobiť pri pristávaní na počkanie obrovskú škodu na lodi, ale napr. prudkým nárazom o nečakaný podvodný objekt môže dôjsť aj k väčším škodám na zdraví. Akékoľvek skúsenosti typu viem riadiť auto nemajú v tomto prípade žiadnu hodnotu.
  Viac informácií nájdete na stránke: dôvody zákazu pristávania na brehu a následky.
 • Zákaz plavby vo vode plytšej ako 3m
  Plavba v plytšej vode je extrémne nebezpečná vzhľadom na nečakané podvodné prekážky, ktoré dokážu poškodiť loď, zničiť motor, alebo dokonca pri prudšom náraze spôsobiť zranenie na palube.
  V prípade lodí Štandard, ak sa plavíte podľa mapky, ktorú vám dáme nie je možné toto pravidlo ani zďaleka porušiť.
  Lode VIP a Exclusive sú vybavené sonarom, ktorý vám ukazuje aktuálnu hĺbku. Akonáhle vidíte, že hĺbka klesá stačí sa vzdialiť od brehu. Voda plytšia ako 3m je len v blízkosti brehov. Väčšina Šíravy má hĺbku 7 až 10m.
 • Zákaz striedania posádky
  Čln užíva len poučená posádka, nikto iný nemôže na čln pristúpiť, vystúpiť, vymeniť sa a pod., čln sa nemôže poskytnúť tretej osobe.
  To znamená, že sa nedá požičať čln napr. pre šiestich ľudí s úmyslom, že sa budete po čase striedať - t.j. niekto vystúpi a nastúpi niekto iný. Tí, ktorí si čln požičali a boli poučení, len tí ho môžu využívať. Vzhľadom na predchádzajúci bod nie je ani možné, že sa na prebratie lode dostaví len časť posádky s úmyslom, že zvyšok nastúpi inde. Každého, kto bude užívať loď musíme v rámci určitých pravidiel osobne vidieť , každý musí mať v lodi pridelenú záchrannú vestu (na svoju veľkosť).
  Samozrejme nie ste nútení loď všetci používať po celý čas. Ak je to nutné môže niekto vystúpiť (len na móle PLAVBA.sk), alebo loď vrátiť skôr.
 • Zákaz fajčiť
  Na člne je prísne zakázané fajčiť prioritne (ale nie len) kvôli odvetrávanej benzínovej nádrži pod vodičom a ľahko poškoditeľným matracom od popola.
  Tento zákaz upravujú aj iné oficiálne nariadenia a môže byť kontrolovaný oficiálnymi úradmi! Elektronické cigarety sú povolené.
 • Zákaz alkoholu a pod.
  Pokiaľ nie len kapitán, ale aj posádka javí známky požitia alkoholu, alebo omamných látok, už pri preberaní lode, čln vám nepožičiame.
  Tento zákaz upravujú aj iné oficiálne nariadenia a môže byť kontrolovaný oficiálnymi úradmi!
  Máme množstvo skúseností, že efekt z pitia alkoholu pred plavbou, kde pri požičiavaní ešte nevidno žiadne účinky sa dokáže za 2 hodiny tak znásobiť, že ľudia nie sú schopní pristáť, ich vnímanie je radikálne spomalené (len im sa zdá, že nie) a pud sebazáchovy je nulový. Keďže slnko na vode pôsobí aj odrazom od vody ešte intenzívnejšie ako na brehu efekt "pripitosti" je oveľa intenzívnejší a šanca na nehodu s či už materiálnymi škodami, alebo škodami na zdraví sa radikálne zvyšuje. To je dôvod prečo neakceptujeme ani posádku pod vplyvom alkoholu. Zároveň v prípade, že sa dokáže, či už počas plavby, alebo po pristáti, že posádka bola pod vplyvom alkoholu, môže vám byť bez náhrady zabavený čln a zároveň budete musieť zaplatiť nie malú pokutu nie len nám, ale prípadne aj oficiálnym úradom pri kontrole na vode.


Plavebné obmedzenia

 • Zákaz vchádzať do chráneného územia - najvýchodnejšia časť Šíravy (zobrazené na mapke, ktorú vám dáme), kde je všeobecný zákaz plavby pre akékoľvek lode.
 • Zákaz vchádzať do malej zátoky v časti Medvedia hora (vyznačené na mapke) a plaviť sa tesne popred zátoku. Je to extrémne nebezpečné. Zátoku spoznáte podľa toho, že sú v nej nabité drevené koly. Priestor pred zátokou je veľmi nebezpečný, nakoľko sa tam nachádza potopená budova blokujúca bezpečný vchod do zátoky. Pozor vedľa budovy je voda o hĺbke cca 7 metrov, nad budovou môže byť niekedy len zopár cm vody. Náraz aj pri zapnutom sonare (lode VIP a Exclusive) je nečakaný (a vzhľadom na to, že ste narazili do železobetónu) aj drastický s možnými vážnymi poškodeniami. Nenechajte sa pomýliť tým, že hneď vedľa parkujú lode. Keď uvidíte zátoku s kolmi, zďaleka obísť, nepribližovať sa!
 • Zákaz približovať sa k bójam, objektom trčiacim z vody (kmene stromov, hrádze) a pod.. Ak nejaký objekt trčí z vody, môže to znamenať, že je na plytčine, ktorá sa môže začať o dosť skôr. Treba sa takýmto miestam vyhnúť. Okolo bóji sa treba plaviť ďalej z viacerých dôvodov, jedným z nich sú aj možné laná ukotvené na bóji, ktoré môžu plávať v okolí, tesne pod vodou a zachytiť sa do vrtule. Špeciálnou kategóriou sú rôzne tyče trčiace z vody (rybárske značky). Zďaleka sa im vyhnite. Ak je to možné po strane ďalej od brehu.
 • Vplávať do priestoru pláží, obmedzovať, alebo ohrozovať kúpajúcich aj ďalej od brehu, alebo plávať veľmi blízko pri brehu v miestach, kde sú zakotvené, alebo vyviazané lode (nesmiete vytvárať vlny).


Ostatné obmedzenia:

 • Zákaz zvierat na palube
  Na čln striktne nepúšťame akékoľvek zvieratá - na základe mnohých negatívnych skúseností z minulostí tipu "veď je to len malý psík"... A vo výsledku spôsobené zďaleka nie malé a nenapraviteľné škody... Sme neoblomní, neskúšajte to. Nechceme pôsobiť diskriminačne, ale chápte, že táto služba je nastavená a prispôsobená pre väčšinu. Ak má byť napr. cenovo výhodnejšia pre väčšinu, prináša to so sebou obmedzenia pre menšinu.
 • Zákaz rybolovu
  Člny sú určené na relaxačnú plavbu a kúpanie a tomu sú prioritne uspôsobené. Rybolov je zakázaný a člny na tento účel nepožičiavame. Na základe katastrofálnych skúseností z minulosti, o ktorých by sa dala napísať kniha.
 • Zákaz ťahania
  Člny nie sú uspôsobené na bezpečné ťahanie osôb po vode, nafukovacích hračiek, alebo iných lodí. Laik nevie zhodnotiť možné riziká, ktoré hrozia v špecifických situáciách a ktoré môžu mať za následok vážne zranenia a poškodenie lode.
 • Zákaz približovať sa k iným lodiam na vzdialenosť menšiu ako 10m. Platí aj keď máte požičaných viac lodí, že nesmú byť spolu zviazané (alebo len držané) tesne pri sebe, či už pri plavbe, alebo státi na vode. V určitom zmysle a za určitých podmienok je to nebezpečné aj pre posádky aj pre lode.
 • Dodržiavať minimálnu vzdialenosť od brehu. U lodí Štandard podľa mapky, u lodí VIP a Exclusive sa plaviť vo vode hlbšej ako 3m (podľa sonaru).


Obmedzenia, zákazy a pokuty platné len pre lode Štandard a VIP

 • Zákaz vplávať do nápustnej zátoky (vyznačené na mapke) a to z dôvodu, že v niektorých miestach aj veľmi ďaleko od brehu je voda nečakane extrémne plytká a pod vodou sú obrovské kamene a naplavené stromy. Lode Exclusive so zapnutým sonarom tam môžu vplávať avšak veľmi pomaly, so všetkou opatrnosťou a len do vody nie plytšej ako 3m. Osobne však odporúčame sa tejto zátoke vyhnúť.

© PLAVBA.sk, Zemplínska Šírava, Hôrka - Lúč, hotline: 0948 PLAVBA (0948 752822), GPS: N48°47'39.26'' 21°58'27.04'',